"Föräldrakooperativet Tummelisa"

- Förskolan med det lilla extra! -

Tummelisa

Söker Du som förälder en förskola med…

• Lugn, trygg och harmonisk miljö
• Liten barngrupp
• Hög personaltäthet
• Kompetent personal med läroplanens mål i fokus
• Egen specialpedagog
• Engagerad och delaktig föräldragrupp
• Daglig utevistelse
• Väl utformad inne- och utemiljö som stimulerar till lärande genom lek
• Egen kock som tillagar varierad och näringsrik kost

– Då har Du kommit rätt!

Intresseanmälan

Tummelisa på Facebook

En dag på tummelisa

7.30 Tummelisa öppnar
8.00 Serveras frukost
9-11 Utelek
11.15 Samling
11.30 Serveras lunch
12.30 Sovstund alternativt läsvila.
13.00 Innelek
14.30 Mellanmål
15.00 Utelek
17.00 Tummelisa stänger

Barnen får lära känna Älgvis algvis

 

 

 

 

 

Download mp3